top of page
Mezinárodní transpersonální konference ITC PRAGUE 2017
Setkání s Václavem Havlem při předávání ceny VIZE97 Stanislavu Grofovi 2007
Certifikace Grof Transpersonal Training v roce 1997